Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 26 2015

salvia
8638 410d 390
Reposted bysave-picture-as save-picture-as

January 25 2015

salvia
8692 2daf 390
Reposted bymarghotmetadonyougurtwayemptyspacessmigrationofthesoulChucky2griberwyrzut-sumieniahybrone

December 01 2014

salvia
7683 6858 390
Reposted bysm0k1nggnu sm0k1nggnu
salvia
7590 c381 390
salvia
7359 6de1 390
Reposted byDeathlylostTadzikfancy-clapsmankaabadpotatoohwowlovelyohshitonebreathsom3thingwildcornymistickgitarowaaaAmymindsspitasourlimmzamknioczysufulzodynniwieSebeczekhirudynasiostraelektronowymiciabdsmwilczapinggwinExfeletessmoke11krochmalHypothermiaMargoliuszarcticowllordhelmofoncapehorndreamrrrumormasakrycznieedarcydzienswira

November 23 2014

salvia
4798 88ac 390

November 18 2014

salvia
1789 833e 390
Reposted bymankaa mankaa

November 17 2014

salvia
4616 6f47 390
salvia
4605 9bb7 390
salvia
4492 c093 390
Reposted bymankaaPureMadness
salvia
8838 5d50 390
Reposted bymankaa mankaa

November 15 2014

salvia
6455 9b4d 390
Reposted byjolmenki jolmenki
salvia
5952 e859 390

November 05 2014

salvia
Reposted frominigo inigo viamooncat mooncat
salvia
8968 7afe 390
Reposted fromTLC2 TLC2 viaskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy
salvia
7497 7182 390
salvia
4264 f6f0 390
salvia
3563 c20c 390
"Możesz syntetyzować doświadczenie: dosłownie stworzyć je w swojej własnej wyobraźni. Ludzki mózg nie jest w stanie znaleźć różnicy pomiędzy “prawdziwym” doświadczeniem a intensywnym doświadczeniem zachodzącym w wyobraźni. "

November 03 2014

salvia
0772 e15c 390
yup :3
Reposted fromnoniewiem noniewiem viatrue-love true-love
salvia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl